ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έρευνα ανίχνευσης ελλειμάτων σε θέματα δεξιοτήτων και γνωσιακών αναγκών σε τομείς που σχετίζονται με την καθημερινή εργασία Σχετικά Έργο: ΕΕΤΑΑ (2018) ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχύρρυθμα (10–20 h) εκπαιδευτικά σεμινάρια / εργαστήρια (εξ αποστάσεως ή βιωματικά), σε θέματα διοικητικών μεθόδων, εργαλείων προγραμματισμού, δεξιοτήτων επικοινωνίας ,επαγγελματικής νοοτροπίας, και ψηφιακών δεξιοτήτων), στοχευμένα με βάση τα ευρήματα της ανίχνευσης αναγκών και συνοδευόμενα από προγράμματα coaching Σχεδίαση έργου: Δ. Διονύσου (2020), ΚΕΚ ΕΛΤΑ (2012-18), Δ. Διονύσου (2019-20) ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποτίμηση – πιστοποίηση των προσόντων των στελεχών και προσωπικού ΟΤΑ με βάση contextual σενάρια και με την επιστημονική συνεργασία του Εργ. Δημ. Διοίκησης του ΕΑΠ Παν. Πελ/σου (2015) (μοντέλο) - ΚΕΚ ΕΛΤΑ (2016-17) (σενάρια)